Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

23.10.2019.

Mārupes novadā no 22.06.2018. – 31.10.2019. tika īstenots projekts “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā” (Nr. 1-08/304/2018).

Projekta īstermiņa mērķis ir veikt ieguldījumus vides infrastruktūras attīstībā Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasību izpildi.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir novērst vides piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai Mārupes novadā, nodrošinot no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākto sadzīves kanalizācijas ūdeņu drošu nodošanu un uzskaiti speciāli šim mērķim izveidotā un aprīkotā vietā Mārupes novadā.

Projekta ietvaros Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā tika iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 89 195,35 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums 42 695,35 EUR.

 

logo