Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ziņojums dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai

13.01.2016.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka LR Satiksmes ministrija ir iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai. Ziņojums pieejams tīmekļa vietnēs www.environment.lv  un www.railbaltica.info.

Vides pārraudzības valsts birojs pateicīgi par jūsu atsauksmēm par izvērtējamo Ziņojumu. Ņemot vērā Birojam noteiktos ierobežotos termiņus Ziņojuma izvērtēšanai, atsauksmes (ierosinājumi) tiek gaidītas līdz 2016.gada 29.janvārim.