Tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāra tīrīšana

20.09.2019.

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka laika periodā no 23.09.2019. līdz 31.10.2019. tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana Jaunmārupes, Skultes un Mārupes ciematos.

Skultē, Skultes ielā 21 – 23.09.2019. un 25.09.2019.

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 1 – 16.10.2019. un 17.10.2019.

Mārupē, Kantora ielā 97 – 23.10.2019. un 29.10.2019.

Mārupē, Upleju ielā 11 – 31.10.2019.

Sakarā ar dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanu no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00 iespējams pazemināts ūdens spiediens vai īslaicīgs ūdens padeves pārtraukums.

Sagatavojiet ūdens rezerves! 

Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.