Šodien plkst.12.00 SPRK uzklausīšanas sanāksme par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

05.11.2019.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) otrdien, 2019.gada 5.novembrī plkst.12.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par akciju sabiedrības “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk – AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 4.novembrim (kontaktpersona Fricis Rūmnieks, tel. 67873184; fricis.rumnieks@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar informāciju par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora tīmekļvietnē: http://ejuz.lv/31se.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.