RĪGAS MEŽI izzāģēs bīstamos kokus Babītes pagastā, Tīreļu mežniecībā

24.05.2023.

Atbilstoši SIA “Rīgas meži” speciālistu izvērtējumam, kā arī ievērojot atbildīgo dienestu atzinumus un atsaucoties vietējo iedzīvotāju lūgumam, uzņēmums plāno potenciāli bīstamo koku zāģēšanu Mārupes novada Babītes pagastā, pie Beberbeķiem. Teritorija atrodas “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā.

Darbu vieta: pašvaldības ceļa malas dabas parkā “Beberbeķi”: no Beberbeķu ielas līdz Brīvkalniem (kadastra apzīmējuma nr. 8048 010 0192, 8048 010 0202, 8048 010 0203 un 8048 010 0394).

Ceļa posma garums: apm. 3,4 km.

Darbu plānotais laiks: 1. – 30.jūnijs.

Koku zāģēšana ir saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kas vienlaikus apliecinājusi, ka koki ir sausi vai zaļo koku stumbri pārsniedz atļauto slīpumu pret Beberbeķu ielas brauktuvi. Darbu veikšanai saņemts Valsts meža dienesta apliecinājums koku ciršanai / zāģēšanai sanitārajā izlases cirtē. Par plānotajiem darbiem informēta arī pašvaldība.

Koku zāģēšana notiks atbilstoši uzņēmumam piešķirtajiem starptautiskajiem sertifikātiem. Turklāt nogabalos, kuri atrodas dabas parkā, tiks ievēroti šīs teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Piemēram, mežaudzē pēc nozāģēšanas tiks atstāti nokaltušie un jau iepriekš kritušie koki, kuru diametrs pārsniedz 25 cm, kā arī dobumainie koki.

Darbu laikā lūgums ievērot pārvietošanās ierobežojumus! Tāpat iespējams, ka bīstamo koku zāģēšanas laikā īslaicīgi var tikt slēgta satiksme.

“Rīgas meži” regulāri apseko koku stāvokli savās teritorijās, īpaši vietās, kur ir intensīvāka cilvēku vai transporta kustība, kā arī sadarbojas ar pašvaldībām, pieprasa atbildīgo institūciju atzinumus un nepieciešamības gadījumā novērš potenciālo bīstamību. Pērn uzņēmuma mežniecībās potenciāli bīstamo koku kopšanai un novākšanai veltītas vairāk nekā 1100 stundas darba. Arī šogad darbi turpinās. Piemēram, gada sākumā veikta potenciāli bīstamo koku apzināšana un zāģēšana “Mežaparka” mežā un Sarkandaugavā.

koki

 

 

 

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par 385 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu, kā arī pirmo reizi sagatavoja Ilgtspējas pārskatu.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību.