Pieteikšanās Mārupes Sporta centra nodarbībām 2019./2020. mācību gadam norisināsies līdz 2019.gada 1.oktobrim.

20.09.2019.

Pieteikšanās Mārupes Sporta centra nodarbībām 2019./2020. mācību gadam norisināsies līdz 2019.gada 1.oktobrim.

https://www.marupe.lv/lv/sports/zinas/8julija-sakas-pieteiksanas-sporta-centra-nodarbibam

Informācija par līguma slēgšanu

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

  • vecāku iesniegums.
  • audzēkņa foto;
  • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (jāiesniedz līdz 1.oktobrim);
  • Aizpildīts un trenera parakstīts iesniegums (atrodas pie trenera);

Dokumenti iesniedzami personiski Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, iepriekš piesakoties pa tālr.67687150 vai e-pastu: egita.vaicekone@marupe.lv