Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu detālplānojumam

29.05.2012.

Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.6 Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam Plieņciema iela 35A (kadastra nr.80760031094) (23.05.2012., sēdes protokola Nr.10 pielikums Nr.6). Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta no šā gada 18.jūnija līdz šā gada 6.jūlijam. Detālplānojuma 1.redakcija ir pieejama apskatei Mārupes novada domes 1.stāva vestibilā (Daugavas iela 29, Mārupe). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) rakstveidā līdz 2012.gada 6.jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šā gada 27.jūnijā plkst 17.00, Mārupes novada domes 1.stāva vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

GRAFISKĀ DAĻA

APBŪVES NOTEIKUMI

PĀRSKATS PAR IZSTRĀDI (apjoms par lielu)