Pašvaldības darba laika izmaiņas jūlijā

11.07.2016.

Mārupes novada Dome informē, ka laika periodā no 11. – 22. jūlijam Domes vadība un pašvaldības speciālisti apmeklētājus nepieņems.

Nepieciešamības gadījumā iesniegumus vai citus dokumentus varēs iesniegt Domes sekretariātā, 2.stāvā.

Iedzīvotāji informāciju par pašvaldības pakalpojumiem var saņemt pa tālr. 67934695.06