Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai

16.09.2019.

Konkursa mērķis ir Mārupes novadā deklarētām pilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē, darba dienās, dienas laikā sniegt sociālu un psihosociālu atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.

Pieteikumi iesniedzami līdz 30.septembrim elektroniski, nosūtot tos Mārupes novada Domes juristei Lindai Liepiņai, e-pasts: linda.liepina@marupe.lv, vai iesniedzot personiski Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā.


Konkursa nolikums