Notikusi pirmā apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas sēde

23.11.2020.

Šodien, 23.novembrī, Mārupes novada domē uz pirmo sēdi kopā sanāca apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisija.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi tika ievēlēti 12.novembrī attālināti notikušajā Mārupes novada domes deputātu un Babītes novada domes deputātu apvienotajā domes sēdē. Ar balsu vairākumu no četriem pieteiktiem kandidātiem par Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Mairita Zivtiņa, savukārt par Vēlēšanu komisijas locekļiem no deviņiem pieteiktiem pretendentiem ievēlēti seši – Aija Vargule, Anete Freimane, Ineta Lasuma – Lasmane, Zanda Melkina, Jolanta Ivanova un Līga Ģīle.

Pirmajā apvienotās Mārupes novada Vēlēšanu komisijas sēdē tika ievēlēts komisijas sekretārs. Par apvienotās Mārupes novada Vēlēšanu komisijas sekretāru vienbalsīgi tika ievēlēta Aija Vargule.

2020.gada 23.jūnijā spēkā ir stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā ir noteikts, ka Mārupes novads no 2021.gada 1.jūlija sastāvēs no 3 pagastiem – Mārupes, Babītes un Salas, tādējādi apvienojot līdz tam divas pastāvīgas pašvaldības  - Mārupes  un Babītes novadu pašvaldību. 

Nākamās pašvaldību vēlēšanas notiks 2021.gada 5.jūnijā jaunajās administratīvajās teritorijās. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai apvienojamos novados tiek izveidota jauna novadu vēlēšana komisija.

vēlēšanu komisija

Apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Mairita Zivtiņa