Mārupes novadā rekonstruēs un uzlabos elektrotīklu, investējot 2,7 miljonus eiro

29.03.2016.

Lai Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, šogad AS „Sadales tīkls” Mārupes novadā realizēs 3 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2,7 miljonus eiro.

Kopumā Mārupes novadā AS „Sadales tīkls” plāno veikt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 19 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12 km garumā, izbūvēt 31 jaunu transformatoru apakšstaciju, un, turpinot elektrotīkla automatizāciju, vidējā sprieguma elektrotīklā paredzēts izbūvēt 29 attālināti vadāmus slēdžus. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 1 600 uzņēmuma klientiem, savukārt AS “Sadales tīkls” darbinieki spēs operatīvi piekļūt pie elektrolīnijām un veikt elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus, kad tas ir nepieciešams.

Turpinot mērķtiecīgu darbu, lai klientiem uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šogad Mārupes novadā AS “Sadales tīkls” realizēs apjomīgus elektrotīkla pārbūves projektus. Kopumā novada teritorijā zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) un vidējā sprieguma 20kV elektrotīkls tiks rekonstruēts 31 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts izbūvēt 31 jaunu transformatoru apakšstaciju, bet vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīt 29 attālināti vadāmus slēdžus, kuru izbūve ļauj AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos.

Elektrotīkls Mārupes novadā šķērso blīvi apdzīvotas vietas, kā arī privātīpašumus, kuri ir norobežoti un iežogoti, tādēļ elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbs avārijas situācijās AS “Sadales tīkls” sagādā neērtības, bet uzņēmuma klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos palielinās elektroapgādes atjaunošanas laiks. Privātīpašumos un pagalmos elektrolīniju uzturēšana ir apgrūtināta, jo ne visām vietām var piekļūt ar specializēto tehniku, tādēļ gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām ne vien samazinās nelabvēlīgu laika apstākļu un ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību, bet ļaus uzņēmuma darbiniekiem operatīvi piekļūt pie elektrolīnijām, kad nepieciešams veikt elektrotīkla uzturēšanas vai remontu darbus.

Vienu no lielākajiem šā gada projektiem Mārupes novadā AS “Sadales tīkls” uzsāks šā gada vasarā un rekonstrukcijas darbi norisināsies gan Mārupē, gan Rīgas pilsētas teritorijā - Ūdru, Dzelzceļa, Abulas, Asteru, Avotu, Bebru, Bērzu, Braslas, Cidoniju, Daugavas, Dravnieku, Dzelceļa, Dzintaru, Efeju, Gaiziņa, Gaujas, Gerberu, Grantiņu, Jaunbebru, Kabiles, Kalēju, Krones, Kurmales, Ledaiņu, Lielajā, Liepkalnu, Liliju, Meistaru, Miķeļa, Mūsas, Narcišu, Neļķu, Rītausmas, Rožkalnu, Rožu, Rudzrogu, Skaņā kalna, Svētes, Šteinertu, Tīraines, Trenču, Ūdru, Vaidavas, Ventas, Ziedoņu, Mārupītes ielā un Vienības gatvē. Šī projekta ietvaros tiks veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 8,4 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā un darbu laikā plānots izbūvēt 17 jaunas transformatoru apakšstacijas.

Šobrīd izbūves darbi jau uzsākušies Jaunmārupē, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās AS “Sadales tīkls” veic 2,4 km garumā, un elektrotīklā, kas stiepjas no Rīgas apvedceļa līdz Tīrainei, gar Jelgavas ceļu, kur maģistrālā 20kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 11 km garumā. Projekta ietvaros zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 6,2 km garumā un izbūvēt 14 jaunas transformatoru apakšstacijas. Šis elektrotīkls šķērso mežainas teritorijas, apdzīvotas vietas un privātīpašumus, tādēļ tā pārbūve uzlabos ne vien elektroapgādes drošumu, bet ļaus AS “Sadales tīkls” darbiniekiem operatīvi un efektīvi veikt savu darbu elektrotīkla uzturēšanas darbu laikā vai, novēršot elektrotīkla bojājumus.  

Darbu saskaņošana ar iedzīvotājiem šogad tiks uzsākta arī par projektiem, kurus AS “Sadales tīkls” Mārupes novadā plāno realizēt 2017.gadā. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti arī nākošajā gadā novadā tiks veikti zemsprieguma un vidējā elektrotīkla rekonstrukcijas darbi un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēti attālināti vadāmi slēdži. 2017.gadā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju plānots pārbūvēt no Daibes ielas, Mārupes novada teritorijā, līdz apakšstacijai “Mārupe”, kas atrodas Ventspils ielā, Rīgā. Šīs vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju paredzēts veikt 2,4 km garumā, paaugstinot gan elektroapgādes, gan sabiedrības drošību, jo gaisvadu elektrolīnija šķērso Ulmaņa gatvi, privātīpašumus un apbūvētas teritorijas. Tikpat nozīmīgs iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes uzlabošanas projekts tiks veikts Mārupē, Daugavas ielā, un no Daugavas ielas virzienā uz lidostu “Rīga”, kur kopumā plānots izbūvēt 19 jaunas transformatoru apakšstacijas, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 15,5 km garumā, bet zemsprieguma elektrotīklu rekonstruēt 9,6 km garumā. Elektrotīklā tiks uzstādīti attālināti vadāmi slēdži, kas ļaus AS “Sadales tīkls” attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, elektrotīkla bojājumu gadījumos. Lai uzlabotu elektroapgādi Jaunmārupes iedzīvotājiem, 2017.gadā Jaunmārupē plānots veikt gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīniju rekonstrukciju un kopumā Jaunmārupē paredzēts 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 9,6 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5 km garumā, izbūvēt jaunas 14 transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēt attālināti vadāmus slēdžus. 2017. gadā zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas darbus plānots veikt Tīrainē – Grantiņu un Vecozolu ielā, kā arī Mārupē – Mārupītes gatvē, kopumā veicot 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2,7 km garumā.

AS „Sadales tīkls” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem projektēšanas un celtniecības darbu laikā, jo, tikai veicot elektrotīkla rekonstrukciju un to uzlabojot,  AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un nodrošināt kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste

Tālr. 67728823, tatjana.smirnova@sadalestikls.lv