Mārupes novada dome rīko nekustamo īpašumu elektronisku izsoli

16.11.2020.

Mārupes novada Dome rīko nekustamo īpašumu elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekti:

Īpašuma veids

Adrese

Papildus informācija

Nosacītā cena  (EUR)

Nodrošinājums (EUR)  10% apmērā no nosacītās cenas

Dzīvoklis ar zemi: 2079/5070 domājamās daļas no dzīvokļu mājas un zemesgabala

Tīraines iela 4-1, Tīraine

Dzīvokļa platība: 20,7m2;
Zemes kopējā platība: 1140m2

6000.00

600.00

Garāža: 223/17659 domājamās daļas no kopīpašuma

Skultes 29A, garāža Nr.119, Skulte

Garāžas platība: 22,3m2

1100.00

110.00

Izsoļu pirmais un turpmākie soļi abiem īpašumiem: 100,00 EUR.

Izsoļu sākuma datums - 2020.gada 16.novembris, reģistrācijas beigu datums - 2020.gada 6.decembris.

Izsoļu noslēguma datums un laiks - 2020.gada 16.decembrī, plkst.13:00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt īpašumus, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido, pa tālruni 28669775.