Līdz aprīlim tiks labiekārtotas jauniešu centra telpas Piņķos

21.02.2024.

Baneris ar atbalstītāju logo

2024. gada 31. janvārī starp Mārupes novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FL BIROJS” ir noslēgts līgums par summu 2431,44 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par virtuves mēbeļu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu jauniešu centra telpās Piņķos (adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads). 

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, tehniskajam piedāvājumam un iesniegtajam finanšu piedāvājumam līdz 2024. gada aprīlim jauniešu centra telpās tiks veikta virtuves mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, nodokļi un transporta izdevumi.

Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums – projektors par summu 574,49 eiro. Iepirkuma rezultātā, veicot cenu aptauju, no trīs pretendentiem tika izvēlēts SIA “MK TRADE”.

Projekta mērķis ir labiekārtot esošās jauniešu centra telpas Piņķos atbilstoši jauniešu vajadzībām, tādējādi veicinot jauniešu iniciatīvu un iesaisti, dodot iespēju visiem Mārupes novada jauniešiem līdzvērtīgas iespējas dažādot sabiedriskās aktivitātes.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 5265,57 eiro, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 4739,02 eiro un Mārupes novada pašvaldības finansējums 526,55 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem - biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā.

 

Attīstības un plānošanas pārvalde