Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Rīgas reģionā?

23.03.2023.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un Pierīgas partnerību

14. aprīlī plkst.14.00 ielūdz Jūs piedalīties domnīcā “Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Rīgas reģionā?”. 

Domnīcā pulcējam Rīgas reģiona viedokļu līderus, uzņēmējus, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kam ir vēlēšanās, iespēja un resursi stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību reģionā, kā arī pašus sociālos uzņēmējus.

MĒRĶIS Saprast katras iesaistītās puses lomu un sagatavot konkrētus rīcību plānus (darbības šeit un tagad, nevis nākotnes vīzijas), lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Rīgas reģionā.

LAIKS, VIETA 14. aprīlis, plkst.14.00 – 16.00, Biznesa vēstniecība, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads

LŪGUMS DALĪBNIEKIEM: lai sarunas un kopīgais darbs mums veiktos maksimāli produktīvi, aicinām pirms pasākuma iepazīties ar Latgales uzņēmējdarbības ekosistēmas karti (pielikumā) un izzināt sociālās uzņēmējdarbības tēmu plašāk:

Savu dalību pasākumā lūdzam apstiprināt līdz 31. martam, atbildi sūtot uz e-pastu: linda.ostrovska@marupe.lv 

Pasākums tiek organizēts Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros.

Priecāsimies par Jūsu dalību!