Iznācis jaunais “Mārupes Vēstis” februāra numurs

12.02.2016.

Lasiet pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” šī gada pirmo numuru.  Nākamais gaidāms martā.

Šajā numurā:

  • Apstiprināts Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžets - lielākie budžeta izdevumi plānoti izglītībai un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā
  • Plānotās investīcijas 2016.gadā
  • Drošības apsvērumu dēļ ieilgusi Jaunmārupes pamatskolas jaunās ēkas pieņemšana ekspluatācijā
  • Mārupes vidusskolas skolēniem izcili rezultāti Pierīgas novadu olimpiādēs
  • 2016.gada februārī iznāk jauns izdevums “Mārupes jauniešu Vēstis”

„Mārupes Vēstis” februāra numurs