Biedrības “Pierīgas partnerība” NVO Info punkta aktīvie dalībnieki smēlušies iedvesmu Islandē

07.12.2023.

Biedrība „Pierīgas partnerība”, turpinot aizsākto projektu par NVO Info punkta kapacitātes celšanu un tā darbības veicināšanu, īstenoja pieredzes apmaiņas un tīklošanās vizīti Islandē divpusējā projektā “Kopā stiprāki un zinošāki”. Pieredzes braucienu organizēja sadarbības partneris “Landsbyggðin lifi”, ļaujot gūt jaunus kontaktus un zināšanas.

Lai gan ekonomiski Islande ir attīstītāka un arī citi pieejamie resursi ir plašāki, piemēram, siltums, tomēr būtiski ir meklēt saskarsmes punktus, kuras iniciatīvas, pieejas varam pārņemt no Islandes savā darbā, īpašu uzmanību pievēršot pilsoniskajai līdzdalībai un iedzīvotāju iesaistei. Tādēļ biedrības “Pierīgas partnerības” NVO Info punkta pārstāvji un tematisko grupu vadītāji kopā devās pie sadarbības partnera “Landsbyggdin lífi” uz Islandi, lai smeltos pieredzē par līdzdalību, nevalstisko organizāciju aktivitātēm un iespējām. Islandes organizācijas ir atvērtas un, tā kā darbojas Eiropas Ekonomikas zonā, īpaši ir ieinteresētas sadarbības projektos, rodot iespēju īstenot pilsoniskas aktivitātes, piemēram, Ziemeļvalstu grāmatu festivālu u.tml.

Tādēļ plašas iespējas ir sadarboties gan Eiropas Savienības projektos, gan Ziemeļvalstu projektos, stiprinot zināšanas un iemaņas. Sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, tika organizēta Mārupes un Olaines mājražotāju produktu labdarības izsole, kopā gūstot 75 000 ISK (jeb aptuveni 500 eiro) ieņēmumus sociālās organizācijas "Specialistarnir" atbalstam, kas strādā ar cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem. Islandieši par produkciju ir gatavi maksāt vairāk, jo novērtē roku darbu, kvalitāti, tās mērķi un savu atbildību par līdzcilvēkiem, tādēļ tiek novērtēti visi mājražotāju produkti. Pievienotā vērtība - tika veicināta pašu islandiešu vidū sociālā organizācija un aktualizēta tās darbība. Islandi var dēvēt par demokrātijas un cilvēktiesību šūpuli, tādēļ pieredzē varēja ieraudzīt, kādās lietās parādās sabiedriskā apziņa, savstarpējā cieņa, ievērojot katra cilvēka tiesības uz labāku dzīvi. Gan ikdienā, kopā darba vidē satiekoties pie viena galda, gan būvējot īpašo cilvēku atbalstam ēkas, islandieši ievēro pieklājību, iecietību un sapratni vienam pret otru.

Šī vizīte ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ne tikai ļauj izvērtēt esošos procesus, kārtību mūsmājās, bet arī smelties idejas, iedvesmu kaut mazās lietās nevalstisko organizāciju darbībai un attīstībai, piemēram, pašu pasniegtas brokastis kolēģiem, jauniešu centra iespējas un darbības principi ar aktivitātēm dabā u.c.

Tikšanās ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, viņu pieejas, darbības iepazīšana ir radījusi arī iespēju NVO Info punktam ne tikai pašam veidot jaunas sadarbības, bet arī palīdzēt tematisko organizāciju pārstāvjiem iepazīt vienam otru kopīgu projektu darbībā nākotnē. Piemēram, biedrība “Pierīgas partnerība” un  “Landsbyggðin lifi” ir atraduši vēl kādus saskarsmes punktus – pieaugušo neformālās izglītības iespējās un senioru iesaistē, kas atbilstu Ziemeļvalstu projektu konkursam. NVO Info punkts ir vērsts jauniešu, kopienu, sociālo jautājumu un vides jautājumu risināšanai un nevalstisko organizāciju stiprināšanā. Vizīte noteikti ir arī stiprinājusi NVO aktīvos dalībniekus kā vienotu komandu, ļaujot arī iepazīt vienam otru.

Islande 1Islande 2

Biedrība “Pierīgas partnerība”