Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 16. kārtu

06.07.2023.
Leader 16. k.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023. gada 4. septembra līdz 4. oktobrim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, kas būs šī perioda pēdējā kārta. Tā ir iespēja veikt atspērienu ar LEADER atbalstu, lai savu uzņēmējdarbību attīstītu par veiksmīgu un konkurētspējīgu.

Kopējais finansējums 103 917,81 eiro

1. mērķis — Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide

  • 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  34 639,27 eiro;
  • 1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 34 639,27 eiro;
  • 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 34 639,27 eiro;

Ar 16. kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem, pieejams šeit.

Informācija par projektu vērtēšanu pieejama šeit.

Apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu?” pieejams šeit.

Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem pieejami šeit.

Apmācības par LEADER atbalsta nosacījumiem pieejamas šeit.

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi!

Palīdzēsim visā projekta iesniegšanas un īstenošanas laikā! Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina pieteikties konsultācijām info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 (Maija).

16. kārta

 

 

Biedrība “Pierīgas partnerība”