Biedrība “Pierīgas partnerība” iedzīvotājus aicina uz tikšanos

10.03.2023.

Biedrība “Pierīgas partnerība” (turpmāk - Biedrība) uzsāk Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023- 2027.gadam izstrādi, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu Mārupes un Olaines novados.
Lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības, Biedrība organizē tikšanās, uz kurām aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību pārstāvjus. Pasākumā tiks sniegta informācija par LEADER programmu, īstenotajiem projektiem un darba grupās kopīgi plānoti, kādi attīstības projekti ir nepieciešami, lai uzlabotu vietu, kurā dzīvojam, strādājam, esam nākamajā tā ieviešanas periodā.
Aicinām piedalīties un pieteikties pasākumam ŠEIT.

Apkaimes

Norises vieta

Norises laiks

Babītes /Spilves*

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Babīte"

Liepu aleja 17, Babīte

11. marts

plkst.10.00- 12.00

Skultes* 

Dienas centrs “Skulte

Skultes iela 31, Skulte

11. marts

plkst.13.00 – 15.00

Jaunmārupes, Vētru

Mazcenas bibliotēka

Mazcenu aleja 33/3 Jaunmārupe

13. marts

plkst.17.00 -19.00

Piņķu/ Dzilnuciema

Mārupes novada bibliotēka

Jūrmalas iela 14A, Piņķi

14. marts

plkst.17.00- 19.00

Olaines, Pēternieku 

Olaines NVO apvienība

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

16. marts

plkst. 17.00- 19.00

Mārupes, Tēriņu

Mārupes Tūrisma informācijas un amatu māja

Bebru iela 10, Mārupe

18. marts

plkst. 10.00 – 12.00

Salas, Klīvju

Babītes Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā "Vietvalži"

“Vietvalži”, Spuņciems

18. marts

plkst.13.00- 15.00

Jaunolaines, Grēnes, Blijas

Jaunolaines Kultūras nams

Meža iela 2, Jaunolaine,

19. marts

plkst.13.00 – 15.00

Medemciema, Stūnīšu, Jāņupes

Viesu nams “Cērpas”

Cērpas, Medemciems

19. marts

plkst.16.00 -18.00

Tīraines

Mārupes pamatskola

Viskalnu iela 7, Tīraine 122. telpa.

21. marts

plkst.17.00 -19.00

*Viena no iespējām, kā uzlabot savu dzīves vidi, ir apkaimei/kopienai aktīvi līdzdarboties līdzdalības budžeta ideju iesniegšanā, ko kopš 2022. gada realizē Mārupes novada pašvaldība. Lai uzzinātu, kas ir līdzdalības budžets un kā tas var palīdzēt apkaimei sasniegt tās mērķus, 11. martā Babītes/Spilves un Skultes domnīcās piedalīsies arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji. 

 

SVVA stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu īstenošana, kuri veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, pašnodarbinātību, vietas atpazīstamību un lokālo patriotismu. Stratēģijas attīstības virzieni - veicināt viedo uzņēmējdarbību un pilsonisko līdzdalību.

 


SVVA stratēģijas izstrādes laiks: martā - iedzīvotāju vajadzību apzināšana (tikšanās, anketēšana), aprīlī  - SVVA mērķu, rīcības plānas izstrāde (fokusa grupas), maijā - SVVA stratēģijas nodošana publiskai apspriedei. 


Viena no iespējām, kā uzlabot lokālo dzīves vidi, ir apkaimei/kopienai aktīvi līdzdarboties līdzdalības budžeta ideju iesniegšanā, ko kopš 2022. gada realizē Mārupes novada pašvaldība. Lai uzzinātu, kas ir līdzdalības budžets un kā tas var palīdzēt apkaimei sasniegt tās mērķus, 11. martā Babītes/Spilves un Skultes domnīcās piedalīsies arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji.


Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Informatīvais plakāts