Aicinām piedalīties Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādē

10.06.2019.

Aicinām iesaistīties Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādē, piedaloties kādā no sekojošiem iedzīvotāju forumiem:

  • 12. jūnijā plkst. 16:00  Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • 12. jūnijā plkst. 18:00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • 17. jūnijā plkst. 16:00 dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē;
  • 17. jūnijā plkst. 17:30 Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē (papildus skatīsim Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu un apkārtējās teritorijas vizualizāciju).