Aicinām interesentus pieteikties dalībai “Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna” izstrādes darba grupā un seminārā

09.05.2016.

“Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna” mērķis ir noteikt Mārupes novada kultūrvides attīstības prioritātes un darbības virzienus, lai sekmētu mērķtiecīgu un loģiski saistītu kultūrvides attīstību un tradīciju īstenošanu novadā. Plāns tiek izstrādāts šī gada maijā – oktobrī, paredzētas 4 – 6 darba grupas sēdes, kā arī divi semināri ar plašāku sabiedrības līdzdalību.

No darba grupas locekļiem tiek sagaidīta aktīva līdzdalība darba grupas sanāksmēs un publiskajos semināros, sniedzot konstruktīvus priekšlikumus un diskutējot par izstrādātajiem materiāliem.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 31.05.2016., norādot interesi piedalīties darba grupā vai seminārā. Pieteikšanās un papildus informācija pieejama pie Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītājas palīga Jolantas Kursišas,  tālr. +371 67149875, vai sūtot e-pastu jolanta.kursisa@marupe.lv.