15.janvārī pašvaldības skolās sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

15.01.2016.

Mārupes pašvaldība informē, ka 2016.gada 15. janvārī pulksten 8.30 Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē.

Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst. 8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie e-pasti būs neaktīvi.

Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas e-pasta adresi:

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2016./2017. mācību gadam notiks līdz 2016.gada 31.martam.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vidusskolā

 

Informējam arī, ka ir grozīta kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Ar 2015.gada 25.novembra Mārupes novada Domes sēdes lēmumu Nr.16 veikti grozījumi instrukcijā Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ar lēmumu precizētas nianses attiecībā uz iesnieguma saturu izglītības iestādēm, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja iesniegums bērna uzņemšanai 1.klasē tiek sūtīts uz vairākām Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēm, to nosūta vienlaicīgi, iesniegumā norādot vēlamās izglītības iestādes to prioritārā secībā, kā arī iesniegumiem jābūt identiska satura.

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Iesniegumu personīgi var iesniegt izglītības iestādes norādītajos pieņemšanas laikos (pirmajā pieteikšanās dienā no plkst. 8:30:00). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas datumu un laiku.

Saskaņā ar grozījumiem, komplektējot 1.klasi, izglītības iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:

  1. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim un kuriem iestādē mācās brālis vai māsa;
  2. bērni, kuriem iestādē mācās brālis vai māsa neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
  3. bērni, kuru vecāki strādā Mārupes pašvaldības iestādēs;
  4. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim;
  5. Mārupes vidusskolā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, saskaņā ar Instrukcijas 3. pielikumā norādīto teritoriju;
  6. bērni, kuriem dzīvesvieta nav deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Plašāka informācija http://www.marupe.lv/izglitiba/uznemsana-izglitibas-iestades/