Sabiedrība

Sākot ar 2016.gada februāri izdod jaunu avīzi "Mārupes Jauniešu Vēstis"

02.02.2016.

Sākot ar 2016.gada februāri Mārupes novada Jauniešu Dome izdod jaunu avīzi "Mārupes Jauniešu Vēstis". Bezmaksas izdevums iznāks vienu reizi mēnesī un būs pieejams elektroniskā veidā.

Avīze pieejama elektroniskā veidā šeit.

Sīkāk skatīt: www.jaunatnemarupe.lv/marupes-jauniesu-vestis

Tirāža - 100 eksemplāru. Bezmaksas.
Izdevumu gatavo: Mārupes novada Jauniešu Domes jaunieši
Makets: Jolanta Grosberga - Gernere
E-pasta adreses:jauniesu.dome@marupe.lv vai marupes.jauniesu.dome@gmail.com