Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

06.07.2021.

Laika posmā no 16.jūnija līdz 30.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 78 izsaukumus.

  • Laika posmā no 16.jūnija līdz 30.jūnijam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 127 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 39 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 18 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

16.06.2021. plkst.08:11 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona iespējams stiprā alkohola reibuma stāvoklī atrodas lielveikala teritorijā un traucē apkārtējiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Notikuma vietā atradās persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka nespēja patstāvīgi pārvietoties un atbildēt  uz policijas darbinieku jautājumiem. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Pēc atskurbšanas un apstākļu noskaidrošanas tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 

16.06.2021. plkst.12:10 tika saņemta informācija par to ka kādā īpašumā atrodas persona, kura par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, slēpjas un izvairās no apcietinājuma. Veicot operatīvus meklēšanas pasākumus pašvaldības policijas darbinieki meklēšanā esošo personu aizturēja un tālāko procesuālo darbību veikšanai to nodeva Valsts policijas darbiniekiem.  

17.06.2021. plkst.18:45 tika saņemts izsaukums uz Skulti kur kāds traktora vadītājs ved mežā sadzīves atkritumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā no iedzīvotājiem tika saņemta papildus informācija, kas deva iespēju operatīvi aizturēt vainīgo personu. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka persona traktoru vada bez vadītāja apliecības, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas ceļu policijas darbinieki. Par atkritumu izgāšanu mežā pret personu Pašvaldības policija  uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu .

20.06.2021. plkst.11:00 tika saņemta informācija, ka kādā īpašumā Mārupē tiek rīkots nesankcionēts publisks pasākums. Notikuma vietā ar iesaistītajām personām strādāja Valsts policijas darbiniek, kuri par likumīgo prasību pārtraukt neatļauto pasākumu aizturēja vairākas agresīvas personas un nogādāja Valsts policijas iecirknī. Pašvaldības policijas darbinieki pret pasākuma organizētājiem par atteikšanos pārtraukt pretlikumīgās darbības uzsāka vairākus administratīvo pārkāpumu procesus. 

24.06.2021. plkst.23:35 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē kādā privātīpašumā notiek ģimenes konflikts ar vardarbību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka notikusi fiziska vardarbība starp ģimenes locekļiem. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta NMP darbinieki, kuri pēc personas apskates pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Par notikušo tika informēta Valsts policija, kura pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu.

 25.06.2021. plkst.20:09  Patrulēšanas laikā Jaunmārupē Pašvaldības policijas darbinieki ievēroja ka starp daudzīvokļa mājām atrodas persona stiprā alkohola reibumā un uzvedās neadekvāti, traucējot apkārtējiem cilvēkiem. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.
Pēc apstākļu noskaidrošanas pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tā tiks saukta pie administratīvās atbildības.

30.06.2021. plkst.00:35 09  Patrulēšanas laikā Jaunmārupē Pašvaldības policijas darbinieki ievēroja vairākus jauniešus, kuri skaļi un neadekvāti uzvedās radot aizdomas ka tās ir alkohola reibuma stāvoklī. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka personas ir nepilngadīgas un tās ir lietojušas alkoholu. Pie policijas darbiniekiem pienāca kāds stipri iereibis vīrietis, kur provocēja uz konfliktu un traucēja policijas darbu. Pēc atkārtota brīdinājuma pārtraukt prettiesiskās darbības, neadekvātā persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Pret nepilngadīgajām personām tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par alkohola lietošanu nesasniedzot pilngadību. Nepilngadīgās personas nodotas vecākiem.

Laika posmā no 16.jūnija līdz 30.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 17 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 3;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 6; 
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 5.
  • Par Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pārkāpšanu – 1
  • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpšanu - 2