Noslēgusies aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

23.11.2021.

Noslēgusies aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā - Mārupes, Babītes un Salas pagastos

Lai nodrošinātu arī turpmāk ilgtspējīgu novada attīstību un kvalitatīvu uz aprites ekonomiku vērstu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Mārupes novadā, Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra domes sēdē ar lēmumu Nr.31. apstiprināja “Rīcības plānu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes novadā”.

Laika posmā no 2021. gada 13.septembra līdz 11.novembrim norisinājās pirmā rīcība no iecerētajām Rīcības plāna rīcībām – Mārupes, Babītes un Salas pagasta iedzīvotāju un juridisko personu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējuma aptauja.

Aptaujas kopsavilkums (PDF)

Aptaujā piedalījās aptuveni 6% mājsaimniecību pārstāvji no Mārupes novada 37 259 iedzīvotājiem. Aptaujas pirmie secinājumi liecina, ka liela daļa Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotāji apzinās, ka ir nepieciešams šķirot atkritumus, bet iespējamais kavējošais faktors ir sabiedrības ieradums visu izmest vienuviet un neuztraukties, kas tālāk notiek ar radītiem atkritumiem. Visatbildīgākie un čaklākie atkritumu šķirotāji ir Mārupes pagastā, par to liecina arī Mārupes pagasta iedzīvotāju aktivitāte, kā arī aizpildītās 418 aptaujas anketas. Aptaujas rezultāti parāda, ka privātmāju īpašnieki, šķiro atbildīgāk, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nosacījumi ir daudz saprotamāki, nekā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Lielākā daļa Mārupes pagasta respondentu izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma apmierina, un tas apliecina, ka šāds modelis ieviešams arī Babītes un Salas pagastos. Respondenti arī norādījuši, ka ir nepieciešama vizuāli viegli uztverama informācija, atgādinājums par pašvaldības izveidotās un atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas iespējām, kā arī informācija, kā pareizi sašķirot atkritumus. Izteikta vēlme informācijas apmaiņā un komunikācijā, kā arī pakalpojuma nodrošināšanā vairāk izmantot dažādas elektroniskas saziņas platformas un mobilās aplikācijas. Kas attiecas uz bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu, tad tā ir pašos pirmsākumos, īpaši daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju iemītnieki kūtri iesaistās mājas apsaimniekošanas jautājumos, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanā, risināšanā. Un arī namu apsaimniekotāji nepiedāvā visas pieejamās iespējas. Privātmāju iedzīvotāji aktīvāk izmanto sezonālo dārza bioloģisko atkritumu (zāle, lapas) bezmaksas nodošanas iespējas, tomēr bioloģiski noārdāmu atkritumu īpatsvaru nešķirotajā sadzīves atkritumu masā tas būtiski nesamazina.

Aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā tika sagatavota sadaļa arī juridiskām personām, līdz ar mazo aktivitāti iegūtie rezultāti nav reprezentatīvi un nav iegūstami objektīvi secinājumi.

Lai Mārupes novads arī turpmāk būtu viens no videi draudzīgākajiem novadiem Latvijā, tiks īstenotas nākamās atkritumus apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanas rīcības, viena no tām - tiks izveidota darba grupa turpmākā rīcības plāna uzdevumu īstenošanai. Ar aptaujas paplašināto izvērtējumu varēs iepazīties Mārupes novada mājaslapas sadaļā – Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/ Atkritumu apsaimniekošana.

Pašvaldības izsaka pateicību Mārupes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem par līdzdalību sava novada veidošanā un attīstībā!

Aizpildot aptauju un norādot savu kontaktinformāciju, respondentiem bija iespēja piedalīties izlozē, saņemot pašvaldību sarūpētas veicināšanas balvas. Ir izlozēti 5 respondenti, ar kuriem pašvaldību darbinieki sazināsies personīgi par balvas saņemšanu.