Apkopoti jaunizveidojamā Mārupes novada aptaujas rezultāti

12.04.2021.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam ietvaros Mārupes un Babītes pašvaldībās tika izplatītas uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas anketas, laika posmā no 08.02.2021.-01.03.2021, lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē. Kopumā aptauju uzsākuši 2550 iedzīvotāji un 391 uzņēmējs, kas ir aptuveni  6% no kopējā Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju skaita un apmēram 6% no kopējā uzņēmēju skaita. Veicot kvalitatīvo aptaujas anketu atlasi, kopumā tika analizētas 1970 iedzīvotāju anketas (1321 Mārupes novads; 649 Babītes novads) un 191 uzņēmēju anketa (121 Mārupes novads; 57 Babītes novads). Informācija un apkopojums par aptaujas rezultātiem ir atspoguļots zemāk izstrādātajās sešās infografikās. 

Aicinām sekot līdzi informācijai par nākamajām aktivitātēm gan pašvaldības izdevumos, interneta vietnē un citos komunikāciju kanālos. 

Pašvaldības izsaka Mārupes un Babītes novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem pateicību par līdzdalību sava novada veidošanā un attīstībā!

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika