PUBLISKAI APSPRIEŠANAI NODOTAS UZ 2022. GADU PROJEKTĒTĀS KADASTRĀLĀS VĒRTĪBAS

kadastrālas vērtības

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.07.2020.