Pakalpojumi

Uzņēmēju informēšana un konsultēšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pieteikties informācijas vai konsultācijas saņemšanai var pa e-pastu - nosūtot attiecīgu pieprasījumu brīvā formā. Pieteikumā jānorāda nepieciešamās informācijas saturs vai konsultēšanas jautājums.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma rezultātā uzņēmējiem ir iespējams saņemt:

1. aktuālu informāciju par aktuālajām ESF programmām, ALTUM programmām, NVA izsludinātajām aktivitātēm;

2. aktuālu informāciju par izsludināto granta programmas ”Ideju fonds” konkursu;

3. profesionālas konsultācijas saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, granta programmas ”Ideju fonds” konkursu jaunajiem uzņēmējiem.

Aktuālā informācija tiek publicēta domes mājas lapā: www.marupe.lv sadaļā “uzņēmējiem”;

Aktuālā informācija tiek publicēta avīzē “Mārupes vēstis”;

gadījumos, kad aktuālā informācija ir noderīga kādai konkrētai uzņēmēju grupai, tad informācija tiek nosūtīta uz konkrētiem e-pastiem (uzņēmēju biedrībai, amatnieku un mājražotāju biedrībai).

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Nav

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Pasts

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

E-pasts

jolanta.kursisa@marupe.lv

Termiņš
Pēc vienošanās
Pakalpojuma maksa
Nav