Pakalpojumi

Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Pabalsta apmērs:
- 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja bērna  viena vecāka dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī deklarēta Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;
- 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā,  ja bērna abu  vecāku dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī deklarēta Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;
- 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā,  personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam un pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem, ja personas dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
-ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
-ja bērna vecāks, adoptētājs, aizbildnis vai faktiskais audzinātājs pabalstu jaundzimušo aprūpei saņēmis Latvijas Republikas citā pašvaldībā.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz  Mārupes novada Sociālajā dienestā  iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. 

 

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības pabalsts iedzīvotājiem bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. 

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments; Bērna dzimšanas apliecība.