Pakalpojumi

Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Vienreizējs materiāls pabalsts jaundzimušā aprūpei, par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā. Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju un tā apmērs:

  • EUR 200,00 par katru jaundzimušo bērnu, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu;
  • EUR 400,00 par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu.
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00:

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments; Bērna dzimšanas apliecība.