Pakalpojumi

Pabalsts veselības aprūpei personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai ar celiakiju slimam bērnam

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un bērna invaliditāti apliecinošs dokuments vai ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts veselības aprūpei personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam vai ar celiakiju slimam bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.
Pabalsta apmērs 300,00 euro gadā.

Veidlapas
Iesn(18.93 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.