Pakalpojumi

Pabalsts vasaras nometnei bērniem invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem, bērniem no riska ģimenēm, aizbildnībā vai audžuģimenē ievietotajiem bērniem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Tiesības saņemt pabalstus ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.
Aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi cita novada bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas, un, ja par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā atrodas piekritīgā bāriņtiesa.

Pabalsta apmērs līdz 200,00 euro gadā.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un bērna invaliditāti apliecinošs dokuments vai ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.

  

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības pabalsts iedzīvotājiem bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Pabalsts vasaras nometnei: 
- personām ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;
- ar celiakiju slimiem bērniem;
- aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem;
- bērniem no riska ģimenēm korekcijas plāna ietvaros. 

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.
Vasaras nometnes izdevumus apliecinošs dokuments.