Pakalpojumi

Pabalsts vasaras nometnei bērniem invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem, bērniem no riska ģimenēm, aizbildnībā vai audžuģimenē ievietotajiem bērniem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna invaliditātes apliecinošu dokumentu vai ārsta izziņu, bāriņtiesas lēmumu, vasaras nometnes izdevumu apliecinošu dokumentu.   

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienam no vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupē vismaz vienu gadu.
Pabalsts tiek piešķirts aizbildnim vai audžuvecākam.
Pabalsts tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.
Vasaras nometnes izdevumus apliecinošs dokuments.