Pakalpojumi

Pabalsts politiski represētām personām

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu pirmo reizi, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un politiski represētās personas statusu apliecinošs dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendāra gadā un izmaksāts pabalsta pieprasītājam līdz kalendāra gada 16. martam, kamēr ir spēkā personai noteiktais represētās personas statuss. 

Pabalsta apmērs vienai personai ir 150,00 euro kalendāra gadā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Ikgadējs pabalsts politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.

Politiski represēto apliecība.