Pakalpojumi

Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkolozes slimniekiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un ārstējošā ārsta izziņu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Pabalsts apmērs  EUR 75.00 mēnesī.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Veidlapas
Iesniegums(21.18 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Ārsta izziņa par ārstēšanās nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu.