Pakalpojumi

Pabalsts dzīvoklim bārenim un bez vecāku gādības palikušam jaunietim pēc pilngadības

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene       

  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma apraksts

Ikmēneša dzīvokļa pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Dzīvojamās telpas īres līguma kopija.
Izdevumus apliecinošu dokumentu par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar  dzīvojamās telpas lietošanu.