Pakalpojumi

Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts personām, kuras sasniegušas astoņdesmit, astoņdesmit piecus, deviņdesmit un vairāk gadus un kuru pamata dzīvesvieta vismaz gadu ir Mārupes novadā.

Pabalsta apmērs sasniedzot 80, 85, 90 un vairāk gadus ir EUR 75.00.

Pabalsta apmērs sasniedzot 100  un vairāk gadus ir EUR 150.00.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Pilnvara, ja iesniedzējs ir personās pārstāvis.