Pakalpojumi

Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz  Mārupes novada Sociālajā dienestā  iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu. 
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.

Pabalsta apmērs ir:
-75.00 euro, sasniedzot 80, 85 un 90 gadus;
-100.00 euro, sasniedzot 91-99 gadus;
-150.00 euro, sasniedzot 100 un vairāk gadus.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.

Pakalpojuma apraksts

Vienreizējs pabalsts personām, kuras sasniegušas 
- 80 (astoņdesmit) gadus, 
- 85 (astoņdesmit piecus) gadus,
- 90 (deviņdesmit) un vairāk gadus;
un vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Pilnvara, ja iesniedzējs ir personās pārstāvis.