Pakalpojumi

Izziņa saņemšana par būves neesamību

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai pieprasītu pakalpojumu ir jāiesniedz dokumenti Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā.
Būvvalde pēc iesnieguma saņemšanas izdod dokumentu Būvniecības informācijas sistēmā – izziņu, kas apliecina būves neesamību dabā.
 

Pakalpojuma apraksts

Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Būvvalde
Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads
Tālr. 67149863

E-pasts: marupes.bv@marupe.lv