Pakalpojumi

Fizioterapeita pakalpojums sociālajā dienestā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona vēršas pie sociālā darbinieka, saņem norīkojumu pie fizioterapeita un vienojās par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, kurš nosaka konsultāciju skaitu un ilgumu. Iespējama speciālista vizīte dzīvesvietā un vingrošana grupās.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene    

Pakalpojuma apraksts

Fizioterapeits nodrošina pakalpojumu, pielietojot apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas personām ar funkcionāliem traucējumiem, profilakse.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Sociālā dienesta nolikums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr.67933735, 26182588

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108

(tālr.67806599, 27851877)

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālā dienesta nosūtījums.