Pakalpojumi

Fizioterapeita pakalpojums sociālajā dienestā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona vēršas pie sociālā darbinieka, saņem norīkojumu pie fizioterapeita un vienojās par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, kurš nosaka konsultāciju skaitu un ilgumu. Iespējama speciālista vizīte dzīvesvietā un vingrošana grupās.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene    

Pakalpojuma apraksts

Fizioterapeits -  nodrošina pakalpojumu, pielietojot apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas personām ar funkcionāliem traucējumiem, profilakse.

Fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, slimību profilaksi un izglītošanas darbu. Fizioterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt atgūt zaudētās kustības, atjaunot to kvalitāti un nodrošināt kustību brīvību. Tai skaitā arī uzlabot dzīves kvalitāti un ikdienas aktivitātes.

Pareizi piemeklētas un dozētas fiziskās aktivitātes nodrošina veselības veicināšanu, stiprināšanu un saslimšanu profilaksi. Regulāras fiziskas aktivitātes ne tikai stiprina veselību, bet arī mazina ikdienas stresu un uzlabo pašsajūtu. Aktīvas kustības ir viena no veselību veicinošo pasākumu pamata sastāvdaļām.

Fizioterapeits sniedz informāciju par profilaktiskiem, veselību veicinošiem pasākumiem un sniedz rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai. Laicīgi konstatējot un novēršot kaitīgos faktorus, ir iespējams izvairīties no traumām, stājas problēmām un citām saslimšanām.

Fizioterapeits var palīdzēt:

  • pie dažādām mugurkaula saslimšanām, muguras sāpēm, stājas problēmām;
  • atveseļošanās posmā pēc lūzumiem, locītavu mežģījumiem, muskuļu un saišu plīsumiem vai sastiepumiem;
  • atveseļošanās posmā pēc dažādām traumām vai operācijām;
  • pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām, piemēram: smadzeņu asinsrites traucējumu sekas, bērnu cerebrālā trieka, muguras un galvas smadzeņu traumatisku bojājumu sekas;
  • pie sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām, piemēram: atveseļošanās periodā pēc miokarda infarkta;
  • un daudzos citos gadījumos.

Fizioterapeita pakalpojums netiek nodrošināts, ja ir iespēja saņemt valsts nodrošinātu fizioterapeita pakalpojumu.

Mārupes sociālā dienesta fizioterapeits

Sniedz konsultācijas, sastāda individuālos vingrošanas plānus, izglīto par fiziskām aktivitātēm un sportu, kā arī saslimšanu profilaksi. Vada ārstnieciskās vingrošanas grupas gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī individuālās vingrošanas nodarbības.

Pieteikties pie fizioterapeita var sazinoties ar Mārupes sociālā dienesta sociālo darbinieku, lai saņemtu norīkojumu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Sociālā dienesta nolikums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr.67933735, 26182588

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108

(tālr.67806599, 27851877)

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālā dienesta nosūtījums.