Pakalpojumi

Ergoterapeita pakalpojums sociālajā dienestā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona vēršas pie sociālā darbinieka, saņem norīkojumu pie ergoterapeita un vienojas par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, kurš nosaka konsultāciju skaitu un ilgumu. Iespējama speciālista vizīte dzīvesvietā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene         

Pakalpojuma apraksts

Ergoterapeits sniedz pakalpojumu konsultāciju vai nodarbību kursa veidā personām, kuras nevar tikt iekļautas valsts apmaksāto pakalpojumu rindā, nevar nokļūt līdz pakalpojuma saņemšanas vietai smagu kustību traucējumu vai smaga vispārējā veselības stāvokļa dēļ,vai pakalpojuma sniegšana ir iespējama tikai mājas vidē personas dzīvesvietā. Piemēram, ikdienas aktivitāšu un pašaprūpes apmācība –ģērbšanās apmācība, ēšanas apmācība pielāgotā veidā pēc insulta u.c., aliekošu seku gadījumā pie smagām saslimšanām, traumām var atvieglot vai palielināt personas spēju droši darboties savā vidē piemeklējot atbilstošus palīglīdzekļus.
Veic konsultācijas par vides pielāgošanu, izvēloties atbilstošākos tehniskos palīglīdzekļus vai palīdzot ar praktisku padomu, kā labāk veikt vides pārplānošanu. Tāpat veic radinieku vai aprūpētāja konsultāciju vai apmācību par pārvietošanu no virsmas uz virsmu, grozīšanu vai mobilizēšanu gultā. Ilgstošu vai hronisku saslimšanu gadījumā, kad veselības stāvoklis vai funkcionāls stāvoklis nav prognozējams, regulārs atbalsts par aprūpes veikšanu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Sociālā dienesta nolikums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869, 26467993)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735, 26182588)
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālā dienesta nosūtījums.