Pakalpojumi

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai pieprasītu pakalpojumu ir jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā:
 - Iesniegums;
 - Mārupes Bāriņtiesas lēmums;
 - Izziņa no mācību iestādes.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, saskaņā ar MK noteikumiem.
1. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
2. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai 
3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sasniedzot pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas sekmīgi un nepārtraukti turpina mācības.

Veidlapas
Iesniegums(21.52 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Mārupes Bāriņtiesas lēmums.
Izziņa no mācību iestādes.