Pakalpojumi

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. 
Pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums sociālajā dienestā, ja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. 
Jāuzrāda sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno nepieciešamās izziņas.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Pakalpojuma apraksts

Personas ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti var saņemt pakalpojumu līdz 40 h nedēļā ar mērķi palīdzēt pārvietoties ārpus mājokļa, ārpusmājas aktivitātēm.

Veidlapas
Iesniegums(21.52 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV- 2167
    (tālr. 67149869, 26467993)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV- 2167
    (tālr.67933735, 26182588)
Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pieaugušajiem VDEĀVK atzinums par asistenta nepieciešamību.
Bērniem VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Iesniegums ar norādītām ārpus mājokļa aktivitātēm.
Izziņas par ārpus mājokļa aktivitātēm (skola, dienas centrs, darba devējs u.c.).