Sirsnīgā gaisotnē izskanējis labdarības koncerts "Kopā ar Ukrainu" Piņķos

23.02.2024.

Šodien, 24. februārī, sirsnīgā un gaišā atmosfērā Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertā “Kopā ar Ukrainu” tikās daudzi jo daudzi labas gribas cilvēki, lai vienotos dziesmās un ar ziedojumiem sniegtu atbalstu Ukrainas tautai.

Ziedojumu kastīte Piņķu baznīcā labdarības koncertā "Kopā ar Ukrainu"

Klātesošos uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš, Piņķu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Andrejs Irbe, pasākumu vadīja vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs.

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš saka uzrunu labdarības koncerta apmeklētājiem Piņķu baznīcā

Cilvēku pārpildīta Piņķu baznīca labdarības koncertā Ukrainas atbalstam

 

Vēlamies teikt lielu paldies visiem koncerta māksliniekiem - jauktajiem koriem “Maska”, “Atskaņa”, “Universum” un “Mārupe”, ansamblim “Dzelde”, senioru sieviešu korim “Noktirne”, popgrupām “Ledenītes” un “Bon Bon”, ērģelniekam Robertam Hansonam, mūziķiem - Mārcim Auziņam, Irai Kraujai, Guntaram Račam un Edvardam Strazdiņam! Paldies pasākuma organizatoriem – Mārupes Kultūras nama un Babītes Kultūrizglītības centra komandām, kā arī Piņķu Sv. Jāņa draudzei par viesmīlību! Sirsnīgs paldies ģimenes restorānam “Irbēni” par siltu tēju koncerta dalībniekiem!

Ģitārists Mārcis Auziņš Piņķu baznīcā labdarības koncertā

Mūziķis Guntars Račs un dziedātājs Edvards Strazdiņš labdarības koncertā Piņķu baznīcā

Sieviešu senioru kora dziedātājas Piņķu baznīcā

Kora dziedātāji un pasākuma organizatores saka pateicības vārdus apmeklētājiem Piņķu baznīcā

Un vislielākā pateicība katram koncerta apmeklētājam gan par ziedojumiem, gan kopā būšanu! Par koncertā saziedoto līdzekļu apmēru, kas tiks novirzīti biedrībai “Labdarības lapa” ukraiņu atbalstam nepieciešamo preču iegādei, informēsim jau drīzumā. 

[Papildināta ziņa 26.02.2024.] - Kopīgiem spēkiem esam saziedojuši 1940 eiro. No sirds paldies ikvienam ziedotājam, kopā esam spēks! 

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa