2023. gada projekti

  

vizuālizācija

Arī šogad pašvaldības budžetā rezervēti 250 000 eiro, kuru izmantošana paredzēta tikai un vienīgi iedzīvotāju rosinātiem priekšlikumiem un idejām. Līdzdalības budžets ir jauns instruments Mārupes novada pašvaldībā un ar šī finansējuma palīdzību iedzīvotāji var īstenot kādu vēlamu un nepieciešamu ideju. Līdzdalības budžeta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus novada teritorijas attīstībā. Iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldībai darīt zināmas savas vajadzības, arī tādas, kas svarīgas kādas konkrētas apkaimes iedzīvotājiem. Kopīgi atbalstot savai apkaimei nozīmīgu ideju, iedzīvotāji var nodrošināt tās īstenošanu.

2023. gadā pašvaldība uzsākot līdzdalības budžeta plānošanu, aicināja iedzīvotājus iesniegt idejas, laikā no 15. marta līdz 31. maijam iedzīvotāji iesniedza 51 ideju un no tām iedzīvotāju balsojumam tika nodotas 18.

No 1. līdz 30. septembrim norisinājās balsošana par iedzīvotāju iesniegtajām idejām Līdzdalības budžeta konkursā. Iedzīvotāji varēja balsot Mārupes novada mobilajā lietotnē vai Klientu apkalpošanas centros Piņķos un Mārupē.

Šobrīd tiek apkopotas iesniegtās balsis un pārbaudīti tajās iesniegtie dati. Oktobra beigās balsojuma rezultātus apstiprinās Apkaimju konsultatīvā padomes pārstāvji un virzīs tos lēmuma pieņemšanai, kā arī finansējuma apstiprināšanai pašvaldības domes sēdē novembrī. Rezultāti tiks paziņoti 2023.gada 30. decembrī.

Atgādinām, ka ikvienam tika dota iespēja dalīties ar idejām, kā pašvaldībai izlietot kopsummā 250 000 eiro budžeta līdzekļu un iesniegt savu ierosinājumu no 15. marta līdz 31. maijam. Atšķirībā no iepriekšējā gada, šogad netika atbalstītas idejas par rotaļu laukumu atjaunošanu vai izbūvi, dodot iespēju realizēt arī citas lieliskas idejas. Otrs būtiskākais jaunums – projekti tiek dalīti divās kategorijās.

Lielo projektu kategorijā – finansējums līdz 100 000,00 eiro par vienu projekta ideju, paredzot šiem projektiem kopējo budžetu līdz 200 000,00 eiro.

Mazo projektu kategorijā – finansējums līdz 15 000,00  eiro par vienu projekta ideju ar kopējo finansējuma atbalstu līdz 50 000,00 eiro. 

Aktivitāte tiek īstenota saskaņā ar 28. februāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu”, kas stājās spēkā 2023. gada 11. martā, ar mērķi veicināt sabiedrības iesaisti Mārupes novada pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā.

Balsot par ideju varēja:

  • Mārupes novadā deklarēti iedzīvotāji no 16 gadu vecuma.
  • Katrs iedzīvotājs varēja balsot vienu reizi par vienu ideju.

2023. gadā iedzīvotāju balsojumam nodotie projekti:

ikonna 1. Kāpšanas sienas izveide Mārupes novadā

Mazo projektu kategorija

Vieta: Babītes vidusskola

Izveidot iekštelpu kāpšanas sienu daudzveidīgākai interešu izglītībai bērniem un aktīvai atpūtai pieaugušajiem novadā.

Iesniedzējs: Laima Freidensone

ikonna 2. Šūpoles bērniem ar īpašām vajadzībām

Mazo projektu kategorija

Vieta: Mārupes pamatskola

Paplašināt aktivitāšu iespējas novada bērniem ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem.

Iesniedzējs: Biedrība "Kopā savā novadā"

ikonna 3. Stāvlaukuma sakārtošana

Lielo projektu kategorija

Vieta: Skultes ciems, Teritorija no Skultes 14.a līdz garāžu rindai 12d

Izveidot 10 labiekārtotas stāvvietas Skultes ciema iedzīvotajiem, lai uzlabotu kopējo ainavu un netiktu bojāta zaļā zona.

Iesniedzējs: Olga Stengrevica-Bartko

ikonna 4. Vienots atkritumu urnu tīkls Mārupē un Jaunmārupē

Lielo projektu kategorija

Vieta: Mārupe un Jaunmārupe

Labiekārtot un papildināt esošo atkrituma tvertņu un suņu izkārnījumu tvertņu atrašanos Mārupē un Jaunmārupē.

Iesniedzējs: Inga Doveika, Ketija Karitone-Jenčiusa

ikonna 5. Dabiskā pļava Mārupes pilsētas centrā

Mazo projektu kategorija

Vieta: Bebru iela 24, Mārupe

Dabiskās pļavas izveide Mārupes pilsētas centrā, Bebru ielā, apmēram 1 m platumā starp trotuāru un rudzu lauku. Blakus tiks izvietots informatīvais stends par pļavas puķēm.

Iesniedzējs: Gunta Lielkāja

ikonna 6. Multifunkcionāls sporta laukums

Lielo projektu kategorija

Vieta: Sniķeru iela 31, Mārupe

Izveidot multifunkcionālu sporta laukumu ar bortiem un vārtiem (futbolam) standarta basketbola laukuma izmērā. Paredzēts basketbolam un futbolam. Ziemā transformējams par hokeja laukumu. Iespēja uzlikt volejbola laukumu.

Iesniedzējs: Oļegs Sorokins

ikonna 7. Dzeramā ūdens brīvkrāns uz Mārupītes gatves promenādes

Mazo projektu kategorija

Vieta: Mārupītes gatves promenāde

Iesniedzēja: Ilze Kamoliņa

Izveidot brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu jeb brīvkrānu, no kura Mārupes iedzīvotāji un tūristi varēs veldzēties ar tīru dzeramo ūdeni.

ikonna 8. Labiekārtots atpūtas skvērs Piņķu centrā

Lielo projektu kategorija

Vieta: Piņķu ciems - 2

Izveidot labiekārtotu skvēru Piņķu centrā, lai Piņķu iedzīvotāji un tūristi varētu nesteidzīgi baudīt atpūtu. Skvēra centrālie objekti būtu strūklaka un lielformāta karoga masts.   

Iesniedzējs: SIA PBC, Mārcis Zeibārts

ikonna 9. Nojume sporta parkā – slidotavai un hokejam ziemā, skrituļošanai, velo braukšanai, futbolam, florbolam, basketbolam, velo polo un citām sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm vasarā

Lielo projektu kategorija

Vieta: Tīraines dārzi 6, Mārupe

Papildināt esošo Mārupes BMX parku ar nojumi slidotavai, hokejam ziemā, skrituļošanai, velo braukšanai, futbolam, florbolam, basketbolam, velo polo un citām sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm vasarā.

Iesniedzējs: Biedrība Mārupes BMX klubs

ikonna 10. Spuņciema velotrasīte

Lielo projektu kategorija

Vieta: Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., pie bērnu laukumiņa "Krēsliņi", kadastra nr. 80880050608

Izveidot velotrasīti ar dabīgo grants segumu, kā papildinājumu bērnu laukumiņam “Krēsliņi”, aktīvā dzīvesveida veicināšanai un nodrošināšanai Spuņciemā. 

Iesniedzējs: Ginta Šenfelde

ikonna 11. Labiekārtot esošo sporta un atpūtas teritoriju pie jauniešu centra “Hēlijs” 

Lielo projektu kategorija

Vieta: Dreimaņu iela 12, Mārupes

Labiekārtot esošo sporta un atpūtas teritoriju pie jauniešu centra “Hēlijs”. Teritorijā veikt sporta infrastruktūras uzlabojumus – basketbola laukuma, āra trenažieru, vingrošanas stieņu atjaunošana un papildināšana.

Iesniedzējs: Laine Paupere

ikonna 12. Publiski pieejamu pludmales volejbola laukumu izbūve Jaunmārupē

Lielo projektu kategorija

Vieta: Īvju iela 5, Jaunmārupe

Izveidot publiski pieejamu smilšu volejbola laukumu, papildinot Jaunmārupes stadiona kompleksu.

Iesniedzējs: Ints Pīrags

ikonna 13. Informācijas stendu atjaunošana Babītes un Salas pagastos

Lielo projektu kategorija

Vieta: Babītes un Salas pagasta apdzīvotu vietu centri

Nomainīt esošos (vecos) informācijas stendus pret jauniem un mūsdienīgiem, kuros pašvaldība un iedzīvotāji varētu ievietot informāciju par sportu, kultūras pasākumiem, kā arī uzņēmēji ievietot savu reklāmu.

Iesniedzējs: SIA PBC

ikonna 14. Mūsdienīgas autobusa pieturas Spilvē un Mežārēs

Lielo projektu kategorija

Vieta:  Kleistu iela, Mežāres

Tehniski papildināt esošās pieturas uz Kleistu ielas ar jumtiņiem.

Iesniedzējs: SIA PBC

ikonna 15. Dabas parks Spilvē

Lielo projektu kategorija

Vieta: Spilve, zemes vienība 80480040447

Izveidot labiekārtotu pastaigu taku ar soliņiem un apgaismojumu.

Iesniedzējs: SIA PBC

ikonna 16. Labierīcības Annas koku skolas parkā

Lielo projektu kategorija

Vieta: Annas Koku skola, Klīves, Babītes pagasts

Izveidot publisko tualeti Annas koku skolas un Sv. Annas luterāņu baznīcas apmeklētajiem.

Iesniedzējs: SIA LABIE KOKI

ikonna 17. Pārtikas skapis

Mazo projektu kategorija

Vieta: Tiks precizēta pēc sabiedrības balsojuma

Izveidot pirmo kopienas pārtikas skapi novadā, kurā iedzīvotāji varētu atstāt sezonālās ražas produktus un neatvērtus fasētus produktus. Pārtikas skapis rūpēsies par cilvēkiem, kuriem nepieciešama pārtika, un vienlaikus mazinās derīgas pārtikas nonākšanu atkritumos.

Iesniedzējs: Inuta Šaroka

ikonna 18. Galda spēles Mārupes bibliotēkā

Mazo projektu kategorija

Vieta: Mazcenas bibliotēka

Papildināt Mazcenas bibliotēku ar jaunām un populārām galda spēlēm, lai novada iedzīvotāji varētu tās paņemt bibliotēkā tāpat kā grāmatas.

Iesniedzējs: Andris Priede

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālr. 67914377 vai rakstot uz e - pastu lidzdaliba@marupe.lv.

iesniedz

Informācija sadaļā atjaunota 18.01.2024.