Kontakti

PII "Lienīte"

Adrese: Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

Pērses iela 16A, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis/Fakss:  67934459
E-pasts: piilienite@marupe.lv
Mājaslapa: www.lienite.lv
Vadītāja: Biruta Antoneviča

Struktūrvienības kontaktpersonas