Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

17.01.2022.

Projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju (uzņēmēju) apkopojums ar mērķi uzzināt, kādas prasmes ir pieejamas vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās, kā arī, lai izveidotu saimnieciskās darbības veicēju katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi.

Aicinām Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ogres, Cēsu novadu un Baldones pagasta teritorijā esošās saimnieciskās darbības veicējus un  uzņēmējus aizpildīt šo anketu, lai apzinātu teritorijā pieejamās prasmes.

Anketa pieejama: www.ej.uz/KOPAanketa.

Anketa aktīva līdz 2022. gada 1. februārim.

Anketu apkopojums tiks izmantots projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.