Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra savu pirmo pastāvēšanas mēnesi atzīmē ar “raudzībām”

29.09.2023.

Apritējis teju mēnesis, kopš darbu sākusi Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra (Aģentūra) un 28.septembrī aizvadītas simboliskas “raudzības”, uzņemot ciemos Mārupes novada pašvaldības (Pašvaldība) domes deputātus, vadību, darbiniekus, konsultatīvo padomju un biedrību pārstāvjus.

foto

foto

foto

foto

Aģentūra darbu sāka 2023.gada 1. septembrī un tās mērķis ir veidot un attīstīt vienotu, veiksmīgu Mārupes novada tēlu (zīmolu) gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, attīstīt tūrismu un uzņēmējdarbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī veicināt sabiedrības kopienu veidošanos, apkaimju pieejas integrāciju un sabiedrības iesaisti Pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Pirmais mēnesis Aģentūrai pagājis darbīgi – atrasti deviņi radoši un darboties griboši darbinieki jeb kā paši sevi dēvē - “aģenti”, izstrādāts Aģentūras logotips, tiek strādāts pie virknes dokumentu, kārtību un stratēģijas, kā arī preču zīmes un cenrāža, lai jau tuvāko mēnešu laikā varētu uzsākt piedāvāt apmeklētājiem iegādāties suvenīrus un novada mājražotāju preces. Vienlaikus tiek nodrošināta procesu nepārtrauktība attiecībā uz līdzšinējo grantu programmu uzņēmējiem administrēšanu.

“Raudzību” laikā klātesošie iepazinās ar Aģentūras nelielajām, bet omulīgi iekārtotajām telpām, jaunajiem novada “aģentiem”, radoši darbojās, pārbaudīja veiksmi un dalījās ar idejām. Tā kā tika izrādīta interese par logotipa tapšanu, lūk, arī skaidrojums visiem.

Tā kā Aģentūras uzdevums ir rūpes par novada tēla veidošanu un mārketingu, atbalstu uzņēmējdarbībai, sabiedrības iesaisti un tūrismu, tad šo darbības virzienu pirmie burti veido aģentūras logotipu:

M – mārketings

U – uzņēmējdarbība

S – sabiedrības iesaiste

T – tūrisms

Vienlaikus šāda burtu secība ir skanīga un veido visnotaļ spēcīgu vārdu “MUST”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē “NEPIECIEŠAMS”.

foto1

foto2

foto3

foto4

Lai “aģentiem” neizsīkstoša enerģija un radošs lidojums!

 

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības aģentūra

 

Seko “aģentu” aktivitātēm:

instagram.com/must_agentura_marupesnovadam/

facebook.com/agenturaMUST

“Aģentu” kontaktus atradīsi Pašvaldības mājaslapā:

marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/iestades/agentura