Uzņēmējdarbība

Par pašvaldības līdzfinansētajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām 2022. gadā

20.05.2022.

KONKURSS "MAMMU BIZNESS MĀRUPĒ"

Informējam, ka 27. aprīļa Mārupes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts lēmums par pašvaldības konkursa "Mammu bizness Mārupē" organizēšanu arī 2022. gadā. Konkurss tiks izsludināts šovasar, par pieteikumu pieņemšanas laiku informējot nākamajā “Mārupes Vēstis” izdevumā jūnijā.

Konkursa mērķis ir motivēt māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, kā arī veicināt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums konkursam ir 12 000 eiro un maksimālais viena projekta īstenošanai pieejamais grants ir 3 000 eiro. Konkursam varēs pieteikties sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz astoņiem gadiem (ieskaitot) un plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai šo sieviešu dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem. Konkursa finansējumu varēs izmantot esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai. Ar konkursa nosacījumiem var iepazīties konkursa nolikumā, kas publicēts www.marupe.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/ Atbalsta pasākumi uzņēmējiem/ konkurss “Mammu bizness Mārupē”.

 

GRANTU PROGRAMMA "AUGŠUP"

No 1.aprīļa līdz 29. aprīlim notika projektu pieņemšana jaunā sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup”, ko Mārupes novada pašvaldība īsteno kopā ar SEB banku un  Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Jaunajā sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā kopā saņemti 20 biznesa ideju pieteikumi. Iesniegtie projekti aptver tādas jomas kā veselības aprūpes pakalpojumi un speciālā uztura produkti, atbalsta rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izglītības un sevis pilnveidošanas projekti, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, vēsturisku ēku atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana, kā arī mākslīgā intelekta risinājumi. Mārupes novada pašvaldība saņēmusi septiņus biznesa ideju pieteikumus, kuri pretendē uz grantu 8 000 eiro apmērā. Tos izskata komisija un lēmumu par konkursa rezultātiem paziņos līdz 22. jūnijam. Informācija par konkursu būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/ Sociālās uzņēmējdarbības granta konkurss “AUGŠUP”.

 

GRANTU PROGRAMMA (ie)dvesma

Šajā rudenī plānots izsludināt arī grantu programmas (ie)dvesma biznesa ideju konkursu, kas notiks jau sesto reizi un tiks īstenots sadarbībā ar SEB banku, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību. Grants paredzēts uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Maksimālā naudas summa pašvaldības grantam ir līdz 10 000 eiro.

Informācijai par pieteikumu iesniegšanas termiņu un konkursa nolikumu lūdzam sekot Mārupes novada pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/ Atbalsta pasākumi uzņēmējiem/ Granta programma (ie)dvesma. 

Jautājumu gadījumā par projektu konkursiem aicinām sazināties ar Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciālisti Lindu Ostrovsku, e-pasta adrese: linda.ostrovska@marupe.lv vai tālr. nr. 29321818.