Uzsākta projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” īstenošana

01.08.2012.

2012.gada 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu.

Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü).

Projektā piedalās:

1. Mārupes novada Dome
2. Mārupes pamatskola
3. Jaunmārupes sākumskola
4. Dienas centrs „Švarcenieki”
5. Kilis reģionālā pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
6. Ekrem Cetin pamatskola (Ekrem Çetin İlköğretim ve İş OKulu)
7. Toki pamatskola (Toki İlköğretim Okulu)
8. Kilis Jaunatnes un sporta klubs (Kilis Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)

Projekts tiek īstenots no 01.08.2012. – 31.07.2014.

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs.

Tā ietvaros tiks izzināta sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar tādām mācību grūtībām kā disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

Projekta partneri dalīsies pieredzē un zināšanās par skolu attīstības un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību kvalitātes pārraudzības sistēmu.

Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit.

Uzsākoties jaunajam mācību gadam, projektā iesaistītās izglītības iestādes – Mārupes pamatskola un Jaunmārupes sākumskola – iepazīstināja pasniedzējus ar projektu, tā plānoto gaitu un rezultātiem, lai visi, kam ir vēlme, zināšanas un/vai pieredze konkrētajā tēmā, iesaistītos un dotu savu ieguldījumu projekta īstenošanā. 

Aicināti ir arī bērnu vecāki nākt un diskutēt par problēmjautājumiem. Tas mums labāk palīdzēs izprast viņu vajadzības un rast labākos risinājumus.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Par publikācijas saturu ir atbildīga Mārupes novada Dome un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Muzizglitibas_programma-1024x160