Finansiāli atbalstīta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta

16.07.2012.

Kohezijas fonds_thumb_thumbES karogs-īstais_normal

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ES Kohēzijas fonda (KF) finansiālu atbalstu guvusi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta. Tās ietvaros paredzēta dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūve gandrīz 3 km garumā, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana vairāk kā 32 km garumā, kā arī sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo sūkņu staciju izveide.

Projekta teritorijā, kas ietver Mārupes apdzīvotās vietas Tēriņi, Mārupe un Tīraine, jau uzsākta projekta 1. kārtas realizācija. Tās laikā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālos tīklus, tīrā ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas staciju, ar kuras palīdzību dzeramais ūdens iedzīvotājiem būs nodrošināts atbilstošs LR un ES normatīvu prasībām, kā arī būtiski tiks paplašināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.

Projekta 2. kārtā tiks turpināta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tēriņos un Mārupē, paplašinot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas centralizētā pakalpojuma pieejamību.

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka līgums par ES KF finansējuma piešķiršanu tiks parakstīts līdz šī gada augusta beigām. Lai nodrošinātu projekta realizāciju līdz 2014. gada beigām, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi ir uzsākuši darbu pie iepirkuma organizēšanas infrastruktūras attīstības būvdarbu projektēšanai un būvdarbu veikšanai.

Projekta 2. kārtas kopējās plānotās izmaksas ir 7 290 966,73 LVL, no kurām 3 229 218,00 LVL ir ES KF līdzfinansējums, 2 646 131,41 LVL ir pašvaldības finansējums, 1 350 830,08 LVL finansē A/S Mārupes komunālie pakalpojumi un 264 787,25 LVL piešķirti no Valsts budžeta.

Kontaktinformācija:

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi

Juris Ivanovs, valdes loceklis

Dace Šveide, projektu vadītāja

Tālrunis: 67915279

E-pasts: info@mkp.lv