Babītes Mūzikas skolai iegādāti perkusiju instrumenti

16.09.2015.

No 2014. gada 25.jūlija līdz 2015. gada 30. augustam Piņķos, Babītes Mūzikas skolās telpās Jūrmalas ielā 14A tika realizēts projekts Rituālo perkusiju iegāde Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks ar publisko finansējumu 100% apmērā no ELFLA, t.i. 20 008.70 EUR (projekta Nr.14-04-LL37-L413201-000004).

Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu perkusiju mākslu atbalsta fonda Mazais Bundzinieks koncertdarbību, iegādājoties rituālās perkusijas, tādējādi veicinot saturīgu Mārupes un Babītes novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta ietvaros tika iegādāti kopumā 60 perkusiju instrumenti, to skaitā džambas, darabukas, dziedošās metāla un kristāla bļodas, pērkona un okeāna bungas, Udu bungas, Hengs, Berimbao, Log Drum, afrikāņu Dun dun bungas, kalimba, afrikāņu runājošā bunga un citas lielākas un mazākas perkusijas. Lielākā daļa perkusiju ir Latvijā mazpazīstamas un reti dzirdamas, un to unikālās skaņu īpašības dod iespēju plašai radošai izaugsmei.

Projekta īstenošanas rezultātā laika gaitā plānots izveidot perkusiju ansambļus, dodot vietējiem Mārupes un Babītes novadu iedzīvotājiem iespēju spēlēt un iepazīt jauniegādātās perkusijas un to unikālo skanējumu. Ilgstošas sadarbības rezultātā ar Babītes Mūzikas skolu, arī mūzikas skolas audzēkņiem ir dota iespēja iepazīt projekta ietvaros iegādāto perkusiju spēli un skanējumu.

Liels paldies projekta tapšanā jāsaka Mārupes novada iedzīvotājiem Ievai un Ansim Vilauiem, Kristīnei Šteinbergai Ozoliņai, Sanitai Jurevičai un Ilvijai Veismanei par līdzdalību projekta tapšanā un īstenošanā. Tāpat projekta īstenošana nebūtu iespējama bez Babītes Mūzikas skolas direktores Initas Pūķes atbalsta un sadarbības iespējām.

Projekta vadītāja M.Švēdenberga