25.augustā Skultes veselības diena

15.08.2018.
nac_attist_plans.jpg

Šī gada 25.augustā Skultes ciemā, Mārupes novadā, notiks jau tradicionālās dažādu sporta disciplīnu sacensības iedzīvotājiem. Veselības dienā aicināts piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. Būs iespēja mēroties spēkiem komandu spēlēs dažādos sporta veidos, parādīt meistarību dažādās individuālās disciplīnās, kā arī dažādas aktivitātes bērniem.

Pasākuma norises vieta: Skultes stadionā, Skultē, Skultes ielā 20.

Reģistrācija no plkst.10:00, atklāšana plkst.11:00.

Pasākuma programma:

10.00 - 11.00 dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās

11.00 - 16.30 komandu sporta spēles

11.00 - 16.30 individuālās disciplīnas

11.00 - 17.00 aktivitātes bērniem

17.30 apbalvošana

Komandu disciplīnas

11.00 - 16.30 volejbols / jauktās komandas. Komandas sastāvs 4 dalībnieki, no kuriem vismaz viena sieviete.

11.00 - 16.30 basketbols / Strītbols 3:3. Komandā ne vairāk kā pieci dalībnieki.

11.00 - 16.30 futbols / Komandā 6 dalībnieki.

11.00 - 16.30 tautas bumba / Jauktās komandas. Komandā 6 dalībnieki. Zēni un meitenes līdz 12 gadu vecumam, sievietes bez vecuma ierobežojuma.

Individuālo disciplīnu programma:

11.00 - 16.30 Šautriņu mešana

11.00 - 16.30 Lidojošie šķīvīši

11.00 - 16.30 Šķēršļu joslas

11.30 - 16.30 Atspoles skrējiens

11.30 - 16.30 Lēcieni ar lecamaukliņu

 

Aktivitātes bērniem līdz 12 gadu vecumam

Darbojas bērnu pilsētiņa un piepūšamā pilsētiņa. Dažādas šķēršļu joslas un veiklības pārbaudījumi. Radošās darbnīcas, gleznošanas stacija, rokdarbu stacija.

 

Iepriekšēja dalības pieteikšana

Pieteikumi dalībai sacensībās jāiesūta līdz  23.augustam plkst. 17.00  sacensību galvenajam tiesnesim uz e-pastu: ligapastorekviese@gmail.com. Reģistrējoties jānorāda dalībnieka  vārds, uzvārds.  Reģistrācija iespējama arī pasākuma norises dienā. Pasākuma norises dienā pieteikums jāiesniedz  galvenajam  tiesnesim  pirms  pirmās  spēles  sākuma.   Dalībnieka  veselības  stāvokļa  atbilstību  sacensībām  ar  savu  parakstu  apliecina pats sacensību dalībnieks. Pieteikumā  jānorāda atbildīgās  personas  kontakttelefons.

Pasākums tiek organizēts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Pasākumu finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Pasākuma mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus par labu aktīvam dzīvesveidam, uzlabot iedzīvotāju fizisko veselību, saliedēt dažāda vecumu Mārupes novada iedzīvotājus, kā arī veicināt veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Skultes%20diena%20web.jpg