Pakalpojumi

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā aizpilda iesnieguma veidlapu un uzrāda nepieciešamos dokumentus.

2. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona pārbauda vai deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļauta Valsts adrešu reģistrā.

3. Persona veic Valsts nodevas apmaksu un uzrāda maksājuma dokumentu.

Apmaksu veic Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā, ar norēķinu karti vai ar pārskaitījumu Mārupes novada domes kontā.

4. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz izziņu par dzīvesvietas deklarēšanu.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina personas, viņa aizbildnībā vai aizgādībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju ir iespējams iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese,  vai elektroniski portālā www.latvija.lv, sadaļā Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.   Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistrā, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Dzīvesvietas deklarēšanos formējot Dzimtsarakstu nodaļā tas ir maksas pakalpojums, elektroniski  portālā www.latvija.lv, sadaļā Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana – bezmaksas pakalpojums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
2.stāvs 2-8.kab. Daugavas iela 29
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878
e-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv

 

 

Termiņš
Iesniedzējs pakalpojumu saņem tajā pašā dienā
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva 4,27 EUR, ja uz personu nav attiecināmi atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
2. Nepilngadīgas personas dzimšanas apliecība, pilnvara, bāriņtiesas lēmums.
3. dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības (zemesgrāmata, īres līgums, rakstveida piekrišana).